Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Iniciranje procesa stručno specijalističkog osposobljavanja pilota Oružanih snaga BiH

13.9.2022

Predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH zajedno sa predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH posjetili su 12. septembra 2022. godine, u kasarni „Kozara“, Brigadu zračnih i protivzračne odbrane OS BiH (BrZSiPZO). Posjeta je realizirana s ciljem sagledavanja i iniciranja procesa stručno specijalističkog osposobljavanja pilota i zrakoplovno-tehničkog osoblja Oružanih snaga BiH.

Osim sagledavanja stanja po pitanju obuke i prijema novih pilota u OS BiH, kao i plana modernizacije, delegacija je posjetila letište „Zalužani“, gdje je u toku obuka novih pilota OS BiH, koji su nakon uspješnog završetka teorijskog dijela počeli sa praktičnim dijelom obuke.

Info – BrZSiPZO

9 FOTO GALERIJA