Zajednicki stab OS BiH

Učešće pripadnika OS BiH na međunarodnoj vojnoj vježbi „Trident Juncture Livex 2015“

20.10.2015

Pripadnici Oružanih snaga BiH učestvovаt će na NATO vojnoj vježbi pod nazivom „Trident Juncture Livex 2015“ u periodu od 21.10. do 06.11.2015. godine. Vježba će se realizirati u tri države: Španiji, Italiji i Portugalu.

„Trident Juncture Livex 2015“ vježba je glavna NATO vojna vježba u 2015. godini, koja ima za cilj certifikaciju komponenti NATO snaga za hitno djelovanje u 2016. godini, kao i testiranje novog NATO koncepta snaga za hitno djelovanje.

Na vježbi će učestvovati kopnena vojska, zrakoplovstvo, mornarica i snage za specijalne operacije sa preko 35 000 učesnika, među kojima su pripadnici oružanih snaga iz 34 zemlje svijeta.

Info-ZŠ OS BiH