Zajednicki stab OS BiH

Predstavnici Verifikacijskog centra OS BiH u posjetu primili evaluacijski tim RH

17.2.2017

Predstavnici Verifikacijskog centra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u posjetu su primili evaluacijski tim Republike Hrvatske s gostom inspektorom iz Republike Slovenije, koji je u periodu 14-16.02.2017. godine proveo evaluacijsku posjetu u skladu s odredbama „Bečkog dokumenta 2011“.

Evaluacijska posjeta provedena je u Brigadi taktičke podrške OS BiH u Rajlovcu, gdje je evaluacijski tim Republike Hrvatske nakon brifinga komandanta Brigade taktičke podrške OS BiH brigadira Amira Čorbe posjetio bataljone u sastavu ove brigade koji su smješteni na lokaciji Rajlovac. Zatim je posjeta nastavljena u kasarni „Miloš Obilić“ Pale, gdje su evaluacijskom timu prezentovani Bataljon veze brTP OS BiH te uslovi života i rada pripadnika ovog bataljona.

Vođa evaluacijskog tima R. Hrvatske brigadir Bosiljko Mijatović iskazao je zadovoljstvo viđenim i ocijenio da je i ova evaluacijska posjeta pokazala da BiH u potpunosti ispunjava  sve obaveze koje proizlaze iz odredaba „Bečkog dokumenta 2011“.

„Bečki dokument 2011“  predstavlja politički obavezujući dokument za sve članice OSCE-a, a sistem verifikacije je predvidio dvije vrste inspekcija koje 57 zemalja potpisnica ovog dokumenta mogu međusobno provoditi. Jedan oblik verifikacije je inspekcija specificiranog područja, a drugi oblik je evaluacijska posjeta tokom koje se provodi inspekcija tačno određene jedinice u trajanju od 12 sati.

Bosna i Hercegovina je kao aktivna učesnica Bečkog dokumenta (BD) kroz svoje dosadašnje učešće preko Verifikacijskog centra OS BiH izvršila veliki broj raznih aktivnosti na teritoriji drugih zemalja članica, dok je u isto vrijeme na teritoriji Bosne i Hercegovine prihvaćeno više od 35 različitih vrsta verifikacija. 

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA