SPP NG Maryland-BiH

Vojska-Vojsci (Mil-to-Mil) na lokaciji kasarne “Rajlovac”

2.11.2020

U okviru programa saradnje oružanih snaga SAD i Bosne i Hercegovine i realizacije Mil to Mil (Vojska-Vojsci) programa, uz saradnju američke KoV, Ambasade SAD u BiH i Odjela za odbrambenu saradnju (ODC), na lokaciji kasarne “Rajlovac” danas 2. novembra 2020. godine je započela obuka pripadnika Sanitetske službe Oružanih snaga BiH.

Obuku izvode instruktori Američke vojske, a fokusirana je na medicinsku evakuaciju pacijenata, tretman pacijenata u borbenim uslovima, te razmjeni iskustava između pripadnika obje vojske.

5 FOTO GALERIJA