SPP NG Maryland-BiH

Partnerski odnosi Oružanih snaga BiH i Nacionalne garde Maryland - upoznavanje o pripremama, organizaciji i realizaciji vakcinisanja stanovništva

15.6.2021

Pripаdnici Oružanih snaga BiH su od 2. do 14. juna 2021. godine posjetili Nacionalnu gardu Maryland sa ciljem upoznavanja pripreme, organizacije i realizacije aktivnosti u borbi protiv pandemije sa fokusom na organizaciju mjesta za vakcinaciju. Ciljna grupa su bili pripadnici OS BiH koji većinom dolaze iz sastava medicinskih jedinica.

Teorijska obrada tematskih cjelina vršena je tokom karantina putem virtuelnih predavanja. Tokom ovog dijela, video-linkom se obratio i  generalmajor Timothy Gowen. On je istakao značaj partnerskih odnosa Oružanih snaga BiH i Nacionalne garde Maryland te mogućnost da stručna lica iz Nacionalne garde Marylandа prenesu svoja iskustva u planiranju, organizaciji i provođenju mjera, radnji i aktivnosti u borbi protiv pandemije.  

Praktična rješenja su se mogla vidjeti neposredno tokom obilaska mjesta za masovnu vakcinaciju i uvidom u rad mobilnih timova za vakcinisanje. Pored toga, pripadnicima OS BiH su date na uvid prezentacije i dokumentacija o načinu organiziranja ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava o navedenoj tematici te objašnjen koordiniran pristup u angažiranju infrastrukturnih, logističkih, administrativnih i transportnih kapaciteta te medicinski angažman savezne države Maryland i Nacionalne garde Maryland. Kao specifičnost ove posjete pripadnicima OS BiH je ponuđeno da budu vakcinisani što je veći broj njih prihvatio. 

Vojno-diplomatsko predstavništvo Washington je aktivno učestvovalo u realizaciji plana posjete. Pripadnici OS BiH su posjetili Ambasadu BiH u SAD gdje im se riječima dobrodošlice obratio vojni ataše BiH u SAD brigadir Zoran Batarilo.

U sklopu posjete bio je predviđen dan za posjetu kulturnim, historijskim i tradicionalnim znamenitostima SAD.

Info – VDP BiH u SAD

7 FOTO GALERIJA