Dan Oružanih snaga BiH

2.HS Brigade ZSiPZO prikazao svoje operativne sposobnosti

21.11.2019

Na lokaciji Sportsko rekreativnog centra „Safet Zajko“,20.11.2019. godine održana je aktivnosti “Prikaz operativne sposobnosti OS BiH“ u kojoj su učestvovali i pripadnici 2.HS Br. ZS i PZO.

2.HS je angažovao je jedan helikopter UH-1H sa četiri člana posade, koji je tokom prezentacije bio opremljen sa sljedećom opremom:

- vedro za gašenje požara BAMBI BUCKET 1012,

- oprema za medicinsku evakuaciju zračnim putem (MEZP),

- bočna konzolna dizalica i

- korpa za spašavanje na vodenim površinama i nepristupačnim terenima.

 

Prezentacijom ove opreme prikazana je spremnost 2. HS za izvršenje svih zadataka iz misije. Gosti tokom ove aktivnosti su bili učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti različitih fakulteta.

 

Kao i do sada, veliku pažnju posjetitelja privukao je helikopter sa prikazanom opremom. Članovi posade UH-1H 2.HS-a su tokom prezentacije kroz razgovor sa gostima u najboljem svijetlu prikazali život i rad jedinice, mogućnosti helikoptera te iskoristili priliku za promovisanjem pilotskog poziva.

 

2.HS br. ZSiPZO nastavljaju saradnju sa civilnim strukturama kako u podršci tako i u druženju, prikazujući svoje sposobnosti i spremnost da zaštite sve građane u svakom dijelu države Bosne i Hercegovine.

 

info – 2.HS Br ZS i PZO

6 FOTO GALERIJA