Dan Oružanih snaga BiH

ORUŽANE SNAGE BiH U 2019. GODINI

25.11.2019

Oružane snage Bosne i Hercegovine u potpunosti su posvećene izvršavanju svih Zakonom o odbrani definiranih misija i zadataka, uključujući angažman pripadnika OS BiH u zemlji i inostranstvu, kao i odgovornost koju, kao legalna i legitimna vojna sila, države imaju prema svim građanima i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Funkcioniranje Oružanih snaga BiH tokom 2019. godine obilježili su brojni izazovi, prvenstveno zbog toga što nemamo dovoljno finansijskih sredstava, ali bez obzira na poteškoće, kvalitetnim radom i dodatnim naporima, uspješno su realizirani planirani zadaci te u gotovo svim oblastima ostvareni zapaženi rezultati.

Ovogodišnji rezultati na koje smo posebno ponosni su odlični rezultati i napredak postignut u oblasti obuke, u čemu se posebno ističe realizirano, po prvi put od osnivanja OS BiH, ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), po Konceptu operativnih sposobnosti NATO-a, uz učešće više od 1000 profesionalnih vojnih lica. Ova aktivnost pripadnika OS BiH, kao i ostale uspješno realizirane aktivnosti, poput vježbi „Dinamičan odgovor 19-5“, „Srebrna strijela“, te izvedena artiljerijska bojeva gađanja na vojnom poligonu na Manjači, zajednička vježba i obuka sa EUFOR-om, kao i učešća na četrnaest međunarodnih vježbi u dvanaest zemalja, potvrda su da imamo visoko obučen i osposobljen vojnički, podoficirski i oficirski kadar.  

Također, naše pripadnike odlikuje visoka motiviranost i psihofizička spremnost koje su i u 2019. godini pokazali postizanjem značajnih rezultata na međunarodnim vojnim takmičenjima, kao što su „Best Warrior Competition“ u SAD, „Admiral Pitka Reccon Challenge 2019“ u Estoniji, „Cambrian Patrol 2019“ u Velikoj Britaniji, „Najbolji vojnik“ u Hrvatskoj, kao i na takmičenju „Najspremniji pripadnik OS BiH“ održanom, po prvi put na nivou Oružanih snaga BiH, ali i rezultatima postignutim na brojnim sportskim takmičenjima. Sve su ovo samo neki od pokazatelja kvalitetnog personala koje OS BiH imaju i rezultat vrhunske obuke izvedene u zemlji i inostranstvu. 

Ovu godinu su obilježili i rezultati u oblasti obuke realiziranih u našim centrima za obuku, kako kroz institucionalnu obuku pojedinaca, tako i komandi i jedinica OS BiH, od osnovne obuke za prijem vojnika te prvih faza obuke za prijem podoficira i oficira u OS BiH, preko karijerne, funkcionalne i specijalističke edukacije, učenja stranih jezika, te obuke za operacije podrške miru, zatim iz oblasti protivminskog djelovanja i uništenja NUS-a, pa sve do izvođenja simulacijskih vježbi, kao i obuke i ocjenjivanja komandi i jedinica u terenskim, realističnim uslovima na vojnim poligonima.    

I u 2019. godini veoma bitna aktivnost za OS BiH je bila podmlađivanje oficirskog i podoficirskog kadra i adekvatna popuna jedinica sa vojničkim kadrom, kao i izgradnja oficirskog i podoficirskog kora - novih lidera koji će u budućnosti biti spremni da preuzmu odgovornost komandovanja i kontrole u komandama i jedinicama OS BiH. Rezultat jačanja vojnog personala je prijem 207 vojnika, 26 podoficira i 21 oficira.  

OS BiH su od samog formiranja u kontinuitetu angažirane u operacijama deminiranja i predstavljaju najveću deminersku organizaciju u BiH, participirajući sa oko 30% ukupno očišćene površine na godišnjem nivou u BiH. OS BiH su na ovom planu proteklih godina ostvarile dobre rezultate u otežanim uslovima, imajući u vidu brojne poteškoće koje nas u tome prate (prevashodno ograničena finansijska sredstva, vremenske neprilike i dr). U ovoj godini deminirano je oko 3. 000 000 m², a ukupno pronađeno i uništeno 2000 komada mina i NUS-a. 

Kako bi se stvorilo sigurno okruženje u OS BiH, lokalnim zajednicama u BiH i regiji, tokom godine su se planski realizirale i aktivnosti nastavka rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. U 2019. godini je riješeno ukupno 1228,5 tona, od čega je 409, 2 tona riješeno delaboracijom, 203,5 spaljivanjem, 295,1 detonacijom i 320,5 uz pomoć civilnih kapaciteta. OS BiH trenutno skladište oko 13 274 tone municije i MES-a. Paralelno je ostvaren ogroman napredak na jačanju aspekta sigurnosti na lokacijama skladištenja naoružanja i MiMES, kombinacijom naprednih mjera tehničke, infrastrukturne i proceduralne prirode. Pri realizaciji svega navedenog imali smo i još uvijek imamo, kroz različite projekte, izuzetnu pomoć nekoliko država i međunarodnih institucija/agencija (Ambasada SAD u BiH, EUFOR, NATO štab Sarajevo, OSCE, UNDP, Norveška narodna pomoć i dr). 

Bitno je naglasiti da trenutni viškovi MiMES-a, koji se nalaze deponovani na lokacijama OS BiH, a predstavljaju višak sredstava u odnosu na odobrenu formaciju OS BiH, iznose: municije 5774 tone i naoružanja 41 724 komada. Nastavljene su i aktivnosti u implementaciji projekta obilježavanja - markiranja malog i lakog naoružanja SALW, koji podrazumijeva obilјežavanje perspektivnog i neperspektivnog naoružanja OS BiH, do 100 mm i pripadajuće municije. Na lokacijama OS BiH ove godine ukupno je obilježeno 25.141 komad raznog naoružanja. Pored obilježavanja malog i lakog naoružanja koje je na upotrebi, vrši se i obilježavanje naoružanja sa stanja viškova, odnosno zaliha, što podrazumijeva provođenje aktivnosti tehničkog pregleda naoružanja, dekonzervacije i ponovne konzervacije naoružanja. Konzervirano je 12.919 komada naoružanja. 

Oružane snage BiH su ove godine bile vrlo aktivne u realizaciji bilateralne i multilateralne saradnje sa velikim brojem zemalja, te kroz učešće na brojnim forumima i skupovima, a posebna pažnja je posvećena razvoju regionalne saradnje.

Kao najvažnija aktivnost u oblasti međunarodne saradnje iskazana je kroz angažiranje pripadnika OS BiH u operaciji podrške miru „Odlučna podrška“ u Afganistanu, učešćem u UN mirovnoj misiji u DR Kongo i Republici Mali, kao i u EU misiji u Centralnoafričkoj Republici. Ovim doprinosom Bosna i Hercegovina jasno iskazuje opredjeljenje da kao odgovorna članica međunarodne zajednice želi i može dati adekvatan doprinos zajedničkim naporima za uspostavljanje i očuvanje mira i stabilnosti u svijetu. Pripadnici svih kontingenta u OPM su tokom boravka u područjima izvođenja operacija ostvarili izuzetne rezultate sa stanovišta profesionalnog izvršavanja svojih obaveza i zadataka u međunarodnom okruženju, a tako je bilo i ove godine. 

Kao najvažniji rezultati OS BiH tokom 2019. godine determiniraju se aktivnosti koje su kao težišne vođene pravovremenim planiranjem, dobrim organiziranjem i pravovremenim realiziranjem, a provođene su optimalnim angažiranjem snaga i resursa, od kojih se posebno ističu aktivnosti u pomoći civilnim organima i stanovništvu u vanrednim situacijama i druge aktivnosti u oblasti civilno-vojne saradnje.   

Oružane snage BiH su tokom godine na područjima općina Drvar, Konjic, Pale, Trnovo, Livno, Glamoč, Brod, Derventa, Novi Travnik, Posušje, Petrovo, Prijedor i druge, pružale pomoć civilnim strukturama prilikom gašenja požara (šumskih koji su gašeni helikopterom, deponije smeća je gasila inženjerija), velikih snježnih padavina (uklanjanje velikih količina snijega sa putnih i drugih vitalnih komunikacija), poplava (obnavljanje putnih komunikacija, postavljanje mostova i konstrukcija), zatim na sanaciji putne komunikacije (kao što je bilo u Istočnom Mostaru), te hitnom prijevozu helikopterom povrijeđenih i oboljelih lica. Pomoć civilnim strukturama realizirana je i kroz logističku podršku manifestacija vjerskih zajednica, civilnih organizacija, obrazovno-kulturnih ustanova, sportskih klubova, udruženja građana i drugih organizacija, privremenim ustupanjem resursa OS BiH. Svi zahtjevi civilnih struktura, su u skladu sa procedurama, prihvaćeni i realizirani od strane OS BiH, koje su pokazale solidarnost i spremnost za pomoć kada god je to bilo potrebno. 

I na ovaj način OS BiH su čvrsto potvrdile svoju stalnu i dugoročnu opredijeljenost da će ovaj zakonom definirani zadatak u budućnosti i dalje predano izvršavati, u okviru raspoloživih operativnih kapaciteta i mogućnosti, a u cilju pomoći svim građanima na cijeloj teritoriji BiH.