Dan Oružanih snaga BiH

Obilježavanje 17. godišnjice OS BiH u Stalnoj misiji BiH pri UN u New Yorku

8.12.2022

U organizaciji Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, u povodu 17. godišnjice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 30. novembra 2022. godine upriličen je prijem za diplomatski i vojno-diplomatski kor iz zemalja članica UN-a koje imaju svoje stalne misije u New Yorku.

Zvanični početak prijema obilježen je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega se, u ime Svena Alkalaja, gostima obratio savjetnik u Stalnoj misiji BiH pri UN Marinko Avrainović. On se u svom obraćanju prisutnima osvrnuo na odbrambenu reformu koja je počela prije 17 godina i napredak koji je od tada načinjen. Uz to, upućena je zahvalnost svim prijateljskim zemljama koje su doprinijele dosadašnjem razvoju Oružanih snaga BiH, uz nadu za nastavkom i jačanjem saradnje u budućnosti.

Prisutnima se obratio brigadir Bruno Lukić, vojni savjetnik u Stalnoj misiji BiH pri UN,  naglasivši izazove sa kojima su se Oružane snage BiH zadnjih godina suočavale, kao i uspjehe OS BiH u procesu deminiranja i nedavnog NEL-2 ocjenjivanja Bataljonske grupe lake pješadije. Na kraju je naglasio spremnost za nastavkom i produbljenjem saradnje sa međunarodnim akterima, posebno u Ujedinjenim narodima u oblasti obuke i jačanja kapaciteta sa UN certificiranim kursevima u Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) i započetoj saradnji između UN-a i Centra za protivminsko djelovanje.


Info - Stalna misiji BiH pri UN, New York

5 FOTO GALERIJA