Dan OS BiH 2021
Datum objaveEXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION
28.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
26.11.2018
26.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
22.11.2018
22.11.2018
Live stream - 16. godišnjica Oružanih snaga BiH
Prikaz operativnih sposobnosti OS BiH
OS BiH prezentacija 2021

       
NAŠA SNAGA
Poster - Dan OS BiH 2021.

Bilten

16. godišnjica OS BiH