Dan OS BiH 2021
Datum objaveEXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION
25.11.2020
25.11.2020
9.11.2020
16.12.2019
9.12.2019
9.12.2019
5.12.2019
5.12.2019
5.12.2019
4.12.2019
Live stream - 16. godišnjica Oružanih snaga BiH
Prikaz operativnih sposobnosti OS BiH
OS BiH prezentacija 2021

       
NAŠA SNAGA
Poster - Dan OS BiH 2021.

Bilten

16. godišnjica OS BiH