Dan OS BiH 2021
Datum objaveEXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION
30.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
Live stream - 16. godišnjica Oružanih snaga BiH
Prikaz operativnih sposobnosti OS BiH
OS BiH prezentacija 2021

       
NAŠA SNAGA
Poster - Dan OS BiH 2021.

Bilten

16. godišnjica OS BiH