Covid-19 Korona virus

Informacija o stanju kadeta Oružanih snaga BiH na školovanju izvan BiH

19.3.2020

U novonastaloj vanrednoj situaciji na globalnom nivou u vezi sa širenjem korona virusa, trenutno zdravstveno stanje kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji se nalaze na vojnom školovanju u inostranstvu, je dobro.

Stanje po državama donosimo kako slijedi:

Republika Hrvatska

Na Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) se školuje 30 (trideset) kadeta i svi su dobrog zdravstvenog stanja. Jedan kadet je od subote 14.3.2020. u samoizolaciji na HVU. Osim jednog kadeta koji ima povredu meniskusa, niko nema zdravstvenih problema.

Sjedinjene Američke Države

Prema informacijama Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH (ODC) nema promjena u nastavnom procesu za jednog kadeta na West Pointu.

Velika Britanija

Školovanje u Velikoj Britaniji odvija se normalno. Svim studentima je predočena lista kritičnih zemalja, te da će prilikom ulaska u kritične zemlje biti poslati u karanten. Kadetkinja koja je trenutno u Velikoj Britaniji u dobrom je zdravstvenom stanju.

Savezna Republika Njemačka

Svi kadeti su dobrog zdravstvenog stanja. Što se tiče daljnjeg boravka, u ponedjeljak, 23.3.2020. godine kadeti će imati sastanak sa oficirom zaduženim za kadete iz BiH. Nastava će biti obustavljena u periodu od 25.3. do 20.4.2020. godine. Nakon što dobiju detaljne podatke, postojat će mogućnost da će biti poslati na odsustvo.

Republika Austrija

Svi kadeti su vraćeni u BiH i dobrog su zdravstvenog stanja, te se pridržavaju uputstava o samoizolaciji koje su dobili prilikom ulaska u BiH.

Republika Italija

Kadeti u Republici Italiji su također u dobrom zdravstvenom stanju. Smješteni su kod vojnog atašea BiH u Republici Italiji.

Republika Sjeverna Makedonija

Svi kadeti na školovanju u Sjevernoj Makedoniji pušteni su kući, tj. vraćeni u BiH iz razloga obustavlјanja nastave u periodu od 11. do 25.3.2020. godine, a na osnovu zaklјučka Vlade Republike Sjeverne Makedonije od 10.3.2020. godine. Svi kadeti su u dobrom zdravstvenom stanju.

Republika Grčka

Svi kadeti su u karantenu već 14 dana i dobrog su zdravstvenog stanja. U karantenu ostaju u izolaciji do 5.4.2020. godine.

Republika Srbija

U Republici Srbiji je došlo do prekida školovanja za sve kadete i vojna lica koji se nalaze na školovanju i usavršavanju. Nastava će biti nastavljena sistemom „Učenje na daljinu“ putem interneta i dogovorenih portala. Povratak kadeta planiran je 18.3.2020. godine.

Republika Turska

Od 16.3.2020. godine sve vojne akademije su zatvorene za ulazak i izlazak. Vojni ataše je u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima kadeta i sa oficirima koji su na školovanju i kursiranju u Republici Turskoj, te za sada nema informacija da će se pripadnici vraćati u BiH.

Od 17.3.2020. godine: 1. škole i kursevi u sastavu Nacionalnog univerziteta za odbranu imaju pauzu do 13. aprila 2020. Vojni kadeti neće moći napustiti školu koju pohađaju i 2. vojni personal će nastaviti da boravi u svojim jedinicama/objektima i neće mijenjati lokaciju.