Najave

Ceremonija ispraćaja jedinica privremenog sastava u misiju podrške miru u Afganistanu kasarna „Kozara“, Banja Luka, 2. decembar 2019. u 12.30 sati

29.11.2019

U kasarni "Kozara" u Banjoj Luci, u ponedjeljak, 2. decembra 2019. godine sa početkom u 12.30 sati, održat će se ceremonija ispraćaja jedinice privremenog sastava iz 6. pješadijske brigade OS BiH i iz sastava Bataljona vojne policije Brigade taktičke podrške OS BiH u misiju „Odlučna podrška“ u Afganistanu.

Svečanom ispraćaju prisustvovat će predstavnici Ministarstva odbrane BiH, Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, komandi i jedinica Oružanih snaga BiH i predstavnici civilnih vlasti Bosne i Hercegovine.

Protokol aktivnosti:

11:00 - 12:20 - doček gostiju i predstavnika medija

12:30 - 13:15 - ceremonija ispraćaja jedinice

13:15 - 13:30 - IZJAVE ZA MEDIJE

Pozivamo predstavnike medija da 2. decembra 2019. godine prisustvuju ovom događaju radi informiranja šire javnosti, uz preporuku da na ulazu kasarnе "Kozara" budu najkasnije do 11.45 sati.

Kontakt telefon:  

pukovnik Teodor Janjić, 066/805-160

major Sedik Ljubijankić, 061/415-123