Najave

Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, 25.02.2020.godine (utorak) od 10.30 do 13.50 sati, izjave za medije - 11.30 sati, Dom Oružanih snaga BiH – Sarajevo

21.2.2020


U Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu 25. februara 2020. godine od 10.30 do 13.50 sati održat će se Godišnja konferencija o obuci OS BiH za 2019. godinu.

Na konferenciji će biti prezentovane teme o edukaciji, realizovanoj obuci komandi i jedinica OS BiH tokom 2019. godine, kao i problemima i izazovima sa kojima se komande i jedinice OS BiH suočavaju tokom realizovanih planskih aktivnosti obuke, a sve u cilju unapređenja planiranja, izvođenja, standardizacije, ocjenjivanja i daljeg razvoja sistema upravljanja obukom i edukacijom u Oružanim snagama BiH.

Planirano je da konferenciji prisustvuju najviši predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, te komandant NATO Štaba u Sarajevu i komandant EUFOR-a.

Neke od teme koje su planirane za razmatranje tokom konferencije su: „Obuka borbenih jedinica i jednica borbene podrške-realizovana obuka i prijedlozi za poboljšanje“, „Koncept operativne sposobnosti i proces ocjenjivanja deklarisanih jedinica OS BiH“, „Institucionalna obuka u OS BiH“, „Resursi za podršku obuke“, „Međunarodna takmičenja pripadnika OS BiH u vojničkim disciplinama“, „Moduliranje specijalističke obuke u OS BiH“, „Međunarodna takmičenja pripadnika OS BiH u vojničkim disciplinama“, Međunarodne vježbe, programi međunarodne saradnje i obuka sa EUFOR-om“, „Plan obuke OS BiH 2021-2023“ i druge.

Protokol aktivnosti kojima mogu prisustvovati mediji:

- 10.30-10.35 sati – otvaranje Konferencije o obuci OS BiH za 2019.godinu (5 minuta uzimanje kadrova sa početka konferencije),

- 11.30 -11.50 – IZJAVE ZA MEDIJE.

Kamermani, fotografi i novinari koji žele pratiti aktivnost otvaranja konferencije potrebno je da dođu najkasnije do 10.20 sati, a oni koji žele pratiti samo IZJAVE ZA MEDIJE povodom konferencije trebaju doći najkasnije do 11.15 sati u Dom OS BiH Sarajevo.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom događaju i prezentirate ga široj javnosti.

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate oficira za odnose s javnošću Zajedničkog štaba OS BiH na telefon: 033/ 285-977 ili 033/ 285 805.