Najave

NATO CHARITY BAZAAR - prikupljanjе novčanih sredstava za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata za 2020. (Produžen rok za prijavu do 1. juna 2020)

26.3.2020

Svake godine pri Štabu NATO-a u Briselu organizira se dvodnevni humanitarni događaj pod nazivom „NATO Charity Bazaar“, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata, među kojima su redovno i projekti iz Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, obavještavamo sve organizacije koje se bave humanitarnim radom da je NATO Charity Bazaar 23. marta 2020. godine otvorio proces prijavljivanja projekata za finansiranje iz sredstava NATO Charity Bazaara.

Stoga, pozivamo sva zainteresirana humanitarna udruženja, društva i druge organizacije, koje se bave humanitarnim radom i koji su zainteresirani za prijavljivanje za dodjelu sredstava NATO Charity Bazaar-a, da se prijave putem web-stranice www.natocharitybazaar.org i detaljno informiraju o smjernicama, obrascima za aplikaciju i ostalim kriterijima za podnošenje prijave projekata.

Maksimalna suma novca koja se može dobiti po projektu iznosi 10.000, 00 eura. Uslijed situacije izazvane virusom COVID-19, NATO Charity Bazaar je odlučio da rok za prijavljivanje projekata za finansiranje iz sredstava NATO Charity Bazaar-a produži do 1. juna 2020. godine.

Naime, „NATO Charity Bazaar“ je organizacija formirana 1967. godine, koja je počela s radom 1968. godine, a od 26.4.2005. godine je registrirana u Belgiji kao neprofitna organizacija. U radu ove organizacije prvenstveno učestvuju supruge predstavnika zemalja koji rade kako u misijama pri NATO, tako i pri Štabu NATO i SHAPE-u. Primarna svrha ove organizacije je izgradnja prijateljstva između ljudi iz raznih zemalja, koja se kroz godine razvijala, od upoznavanja kulture, tradicije, običaja i raznih delicija zemalja do veoma važnog rada na prikupljanju novčanih sredstava za finansiranje humanitarnih projekata širom svijeta. Odbor radi tokom cijele godine, a nizom pojedinačnih aktivnosti, kao što su prodaja domaćih proizvoda slatkog i slanog programa i tombola, kroz godinu se prikupljaju novčana sredstva u zajednički fond za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata.

Svake godine „NATO Charity Bazaar“ poziva zainteresirane humanitarne organizacije i društva da podnesu prijave za finansiranje humanitarnih projekata, a proces zaprimanja kompletiranih aplikacija, koje moraju biti popunjene u skladu sa smjernicama i obrascima za aplikaciju i na engleskom jeziku, otvoren je do 1. maja svake godine, nakon čega slijedi transparentan i objektivan proces revizije i selekcije prijavljenih projekata po tačno definiranim kriterijima od strane „NATO Charity Bazaar“.

Kruna rada ovog odbora je organizacija godišnjeg završnog događaja, koji se svake godine održava drugog vikenda u mjesecu novembru, kada svaka zemlja uspostavlja svoj štand na kojem se prodaju tradicionalna jela, pića, suveniri i drugi proizvodi karakteristični za tu zemlju. Nakon završetka glavnog dvodnevnog događaja i ovisno o količini prikupljenih finansijskih sredstava tokom svih događaja u kalendarskoj godini, obično u decembru tekuće godine, vrši se uplata novca na zvanične račune organizacija čiji su projekti odabrani za finansiranje. Po zaprimanju donacije od strane „NATO Chatrity Bazaara“, organizacija kojoj je na račun uplaćen novac je dužna potvrditi prijem novca, navodeći tačan iznos i datum uplate, a preporučuje se i dostava pisma zahvale, uz kratak izvještaj  i par fotografija o tome kako su se novci utrošili.

Stoga, još jednom pozivamo i obavještavamo sve zainteresirane humanitarne organizacije i društva da se prijave i informiraju putem linka www.natocharitybazaar.org

Info - Мisija Bosne i Hercegovine pri NATO