Najave

NATO CHARITY BAZAAR - prikupljanjе novčanih sredstava za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata za 2021.

29.3.2021

Svake godine pri Štabu NATO-a u Briselu organizira se dvodnevni humanitarni događaj pod nazivom „NATO Charity Bazaar“, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata, među kojima su redovno i projekti iz Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, obavještavamo sve organizacije, koje se bave humanitarnim radom, da je NATO Charity Bazaar 23. marta 2021. godine otvorio proces prijavljivanja projekata za finansiranje iz sredstava NATO Charity Bazaara.

Stoga, pozivamo sva zainteresirana humanitarna udruženja, društva i druge organizacije, koje se bave humanitarnim radom i koji su zainteresirani za prijavljivanje za dodjelu sredstava NATO Charity Bazaar-a, da se prijave putem web-stranice www.natocharitybazaar.org i detaljno informiraju o smjernicama, obrascima za aplikaciju i ostalim kriterijima za podnošenje prijave projekata.

Maksimalna suma novca koja se može dobiti po projektu iznosi 10.000, 00 eura. Rok za podnošenje prijava je 1. maj 2021. godine.

Naime, „NATO Charity Bazaar“ je organizacija formirana 1967. godine, koja je počela s radom 1968. godine, a od 26.4.2005. godine je registrirana u Belgiji kao neprofitna organizacija. Primarna svrha ove organizacije je izgradnja prijateljstva između ljudi iz raznih zemalja, koja se kroz godine razvijala, od upoznavanja kulture, tradicije, običaja i raznih delicija zemalja do veoma važnog rada na prikupljanju novčanih sredstava za finansiranje humanitarnih projekata širom svijeta. Odbor radi tokom cijele godine, a nizom pojedinačnih aktivnosti, kao što su prodaja domaćih proizvoda slatkog i slanog programa i tombola, kroz godinu se prikupljaju novčana sredstva u zajednički fond za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata.

Svake godine „NATO Charity Bazaar“ poziva zainteresirane humanitarne organizacije i društva da podnesu prijave za finansiranje humanitarnih projekata, a proces zaprimanja kompletiranih aplikacija, koje moraju biti popunjene u skladu sa smjernicama i obrascima za aplikaciju i na engleskom jeziku, otvoren je do 1. maja svake godine, nakon čega slijedi transparentan i objektivan proces revizije i selekcije prijavljenih projekata po tačno definiranim kriterijima od strane „NATO Charity Bazaar“.

Stoga, još jednom pozivamo i obavještavamo sve zainteresirane humanitarne organizacije i društva da se prijave i informiraju putem linka www.natocharitybazaar.org

Info - Мisija Bosne i Hercegovine pri NATO