Najave

Godišnja analiza angažiranja inžinjerijskih resursa OS BiH za 2019. i 2020., kasarna OS BiH „Zdravko Čelar“ Derventa, srijeda, 23. juni 2021. godine, 09.40 sati

21.6.2021

Godišnja analiza angažiranja inžinjerijskih resursa OS BiH za 2019. i 2020. godinu, realizovat će se u srijedu 23. juna 2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kasarni „Zdravko Čelar“ u Derventi.
U toku analize prezentirat će se rezultati angažiranja inžinjerijskih resursa OS BiH za potrebe OS BiH i civilnih resursa.

PROTOKOL AKTIVNOSTI:

08.30 - 09.40 - Doček zvanica
10.00 - 10.10 - Obraćanje komandanta OK OS BiH
10.10 - 11.45 - Prezentacija rezultata angažiranja inžinjerijskih resursa
11.45 - 11.55 - IZJAVE ZA MEDIJE

Pozivamo predstavnike medija da prisustvuju ovom događaju radi informiranja šire javnosti, uz preporuku da dođu na glavni ulaz kasarne „Zdravko Čelar“ u Derventi najkasnije do 09.40 sati.

Kontakt lice predstavnicima medija za relizaciju predmetne aktivnosti bit će: kapetan Miroslav Opačić (kontakt telefon: 065/793-410).