Najave

Godišnja analiza protivminskih akcija OS BiH, srijeda, 07. jula 2021. godine, Brdo Žuč, Općina Vogošća, u 10:30 sati

5.7.2021

U organizaciji Operativne komande Oružanih snaga BiH, u srijedu 07. jula 2021. godine, na deminerskom radilištu „Žuč kota 830-2ˮ, u Sarajevu, Općina Vogošća, realizovat će se Godišnja analiza protuminskih akcija OS BiH za 2020. godinu.

Pozvani su da analizi prisustvuju ministar obrane BiH Sifet Podžić i ostali predstavnici MO i OS BiH, civilnih struktura vlasti u BiH, vojnodiplomatski predstavnici u BiH i predstavnici deminerskih organizacija. U toku radnog dijela analize bit će predstavlјeni postignuti rezultati u procesu protuminskih akcija OS BiH tokom 2020. godine.

Izvod iz protokola aktivnosti:

10,30 - 11,00 Dolazak zvanica,

11,00 - 11,05 Uvodno obraćanje komandanta Operativne komande OS BiH,

11,05 - 12,35 Radni dio analize,

12,35 – 12,50 Izjave za medije,

12,50 – 14,00 Vojnički ručak.

Preporučujemo da predstavnici medija dođu najkasnije do 10,30 sati na deminersko radilište „Žuč kota 830-2ˮ, u sarajevskoj općini Vogošća, preporučenom rutom kretanja Vogošća- deminersko radilište „Žuč kota 830-2ˮ. Pomenuto deminersko radilište nalazi se na sigurnoj udalјenosti.

Kontakt lice predstavnicima medija za realizaciju predmetne aktivnosti: major Jovica Erceg

(kontakt telefon: 065/860-558).