Najave

Ceremonija primopredaje Memoranduma o NATO akreditaciji Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC), srijeda, 18. maj 2022. godine, 13.00 sati, Kamp Butmir – zgrada PSOTC-a

16.5.2022

Ministarstvo odbrane BiH u saradnji sа NATO Štabom u Sarajevu realizirat će ceremoniju primopredaje Memoranduma o NATO akreditaciji Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) koji dodjeljuje NATO Saveznička komanda za transformaciju PSOTC-u. Ceremonija će se održati u srijedu, 18. maja 2022. godine od 13.00 sati u Kampu Butmir u Sarajevu – zgrada PSOTC-a.

Ovim događajem PSOTC se institucionalno reakreditira od strane NATO-a te će i ubuduće realizirati obuke za potrebe operacija podrške miru, u skladu sa NATO standardima.

Ceremonija predaje certifikata će se izvršiti u skladu sa sljedećim protokolom:

13:00 – 13:05 Početak ceremonije

13:05 – 13:15 Obraćanje komandanta PSOTC-a

13:15 – 13:20 Obraćanje ministra odbrane Bosne i Hercegovine

13:20 – 13:25 Obraćanje komandanta NATO Štaba Sarajevo

13:25 – 13:30 Primopredaja Memoranduma o NATO akreditaciji

13:30 – 13:40 Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH

13:40 – 13:45 Završetak ceremonije

13:45 – 14:00 IZAJEVE ZA MEDIJE

Novinarske ekipe trebaju doći ispred pješačkog ulaza u kamp Butmir do 12:20 sati, odnosno 40 minuta prije početka ceremonije radi realizacije sigurnosnih mjera i organiziranog ulaska. Izlazak nakon ceremonije će biti također organiziran. (Obavezno posjedovanje ličnog dokumenta – lične karte radi procedura prilikom ulaska u kamp Butmir).

Molimo Vas da izvršite akreditaciju Vaših predstavnika najkasnije do 17.05.2022. godine do 16:00 sati na e-mail: dajana.stanic@psotc.org  

Akreditacija treba sadržavati: naziv medija, ime i prezime predstavnika, broj lične karte te popis opreme koja će se unositi u kamp (sa serijskim brojevima). Za sva dodatna pitanja, kontakt osoba Dajana Stanić, mob. 063/899-337.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba