Poplave i odbrana

Oružane snage BiH i danas nastavljaju sa akcijama pomoći civilnom stanovništu

17.5.2014

U jutarnjim satima 17.05. nastavljene su aktivnosti na pružanju pomoći stanovništvu ugroženim poplavama sa svim raspoloživim kapacitetima i resursima.

Kontinuirano se vrši dopremanje hrane, lijekova, sanitetskog materijala, vrši se evakuacija ugroženog stanovništva, civili se smještaju se na vojne lokacije...

Pomoć se pruža sa zračnim snagama, kopnenim snagama, inžinjerijskim mašinama i drugim raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima u opštinama Bijeljina, Travnik, Maglaj, Derventa, Zvornik, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Brčko, Odžak i Orašje, gdje se priprema za transport 5000 vreća sa pijeskom na pravcu Orašje – Odžak.

Kapaciteti kasarne za prihvat civila u Bijeljini su popunjeni, ali su ostali smještajni vojni kapaciteti spremni prihvatiti evakuisano stanovništvo. U kasarni Bilećki borci u Bileći smješteno je 100 studenata, koji se nisu mogli vratiti u Banja Luku.

Helikopter Oružanih snaga izvršio je evakuaciju sa rejona Bistrica, Šerići, Orahovica dvije trudnice, jednog pacijenta za dijalizu i jednog pacijenta sa problemima abdomena.

Trenutno se pruža pomoć na više od 20 lokacija i opština u BiH, sa preko 300 vojnika sa svom potrebnom opremom i mehanizacijom. Informacija je zaključno sa 11, 00 sati, a akcije Oružanih snaga se nastavljaju.

Molimo stanovništvo da zbog omogućavanja slijetanja helikoptera OS BiH na ugrožena područja, naročito u nepristupačnim terenima, u granicama mogućnosti maksimalno sarađuju sa pripadnicima OS BiH kako bi se omogućila brza intervencija i evakuacija ugroženog stanovništva.

Mole se stanovnici da, ukoliko je moguće, pronađu ravan prostor veličine 50x50 metara i obilježe ga vidljivim obilježjima, krečom ili neki drugi način. Poželjno je da na granicama obilježenog prostora bude jedno lice koje će davati signale pilotima helikoptera i time pomoći u njegovom slijetanju.

Također, mole se stanovnici da u skladu s mogućnostima, izvjese bijelu ili neku drugu tkaninu na veću visinu, kako bi obilježili prostor i time pomogli pilotima helikoptera u određivanju pravca vjetra, čime bi se omogućilo njihovo bezbijedno slijetanje.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba