Poplave i odbrana

Pripadnici OS BiH angažovani na pomoći civilima i u rejonu Kopanica kod Orašja

18.5.2014

Ministar odbrane Zekerijah Osmić razgovarao je sa gradonačelnikom Distrikta Brčko Antom Domićem, o prioritetima pomoći Oružanih snaga BiH u rejonima Posavskog kantona na mjestima gdje je ugrožen nasip, s obzirom na izlivanje rijeke Save kod Orašja (Kopanica).

Rijeka Sava je probila odbrambeni nasip u rejonu Kopanica u općini Orašje, u Posavskom kantonu, čime su i direktno ugrožena posavska sela u Brčko distriktu.  

Oružane snage BiH su uključene u pomoći civilima na ovoj lokaciji sa svojim resursima, a kao prioritet se razmatra mogućnost angažovanja helikoptera, pomoću kojeg bi se spustile čelične cijevi koje bi služile kao pregrada na tom dijelu nasipa.

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse brigadni general Senad Mašović se nalazi u helikopterskom izviđanju ove lokacije, radi daljnjeg planiranja aktivnosti. Također, planirano je i da se i helikopter iz Republike Hrvatske, sa svojim resursima uključi u akciju sprečavanja daljeg nadiranja vode na ovom dijelu nasipa.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba