Poplave i odbrana

Akcije se nastavljaju - prioritet Bijeljina, Orašje, Šamac...

18.5.2014

Bijeljina, Orašje, Šamac, Doboj, Šekovići, Maglaj, samo su neke od 19 općina u Bosni i Hercegovini u kojima su danas oko 1.500 pripadnika Oružanih snaga BiH pružali pomoć u evakuaciji, izgradnji nasipa, dostavi humanitarne pomoći, lijekova. Već peti dan i sa nesmanjenim intenzitetom Oružane snage BiH izvršavaju svoju misiju pomoći stanovništvu ugroženom od poplava širom Bosne i Hercegovine.

U zračnim operacijama danas je bilo angažirano 6 helikoptera OS BiH, koji su najviše djelovali u općinama Doboj, Bijeljina i Orašje, a korišteni su za medicinsku evakuaciju, dostavu humanitarne pomoći, a u Orašje su helikopterom transportirane i vreće za pijesak.

Pripadnici OS BiH su danas bili na najkritičnijim mjestima u Bijeljini, Doboju, Žepču, Maglaju, Orašju, Šamcu, Zenici, Sanskom Mostu, Šekovićima. Milićima, Vukosavlju, Travniku, Kalesiji, Bihaću, Srebrenici, Šekovićima, općini Doboj-Jug i Petrovu, pružajući sve raspoložive ljudske i druge resurse, prije svega čamce, inžinjerijske mašine, motorna vozila, cisterne, agregate, poljske kuhinje.

Ukupno je danas na lokacije Oružanih snaga BiH smješteno 644 evakuisana civila, kojima je pružena pomoć.

Pored smještaja i hrane stanovništvu se, zajedno sa Civilnom zaštitom, pruža i zdravstvena njega, a saradnja sa nadležnim štabovima po svim pitanjima je na vrlo visokom nivou. Također, Oružane snage imaju odličnu saradnju sa entitetskim MUP-ovima, a u Doboju je na vojnoj lokaciji smještena Specijalna jedinica MUP RS.

Najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH su i danas bili na terenu. Između ostalih, ministar odbrane Zekerijah Osmić, sa saradnicima, posjetio je Zeničko-dobojski kanton, a zamjenik načelnika ZŠ za resurse izvršio je i helikoptersko izviđanje poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini, radi procjene stanja, zajedno sa Američkim timom za procjenu nastale štete u ugroženim područjima.

Ni jedan od naših pripadnika nije tražio smjenu, niti se žalio na angažiranost. Svi oni sa velikom požrtvovanošću daju maksimum u zaštiti civila i imovine, a oni koji se nisu mogli javiti u svoje jedinice, uključili su se u štabove Civilne zaštite gdje aktivno rade na zaštiti od poplava.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA