Poplave i odbrana

Svi raspoloživi resursi OS BiH angažovani na najkritičnijim lokacijama i rejonima ugroženim od poplava

19.5.2014

Uslijed pucanja nasipa na rijeci Savi na nekoliko mjesta u području Posavine i Semberije, na sjeveru BiH je poplavljeno nekoliko gradova i naselja, vrše se evakuacije, a Oružane snage BiH su angažirane u akcijama pomoći ugroženom stanovništvu, iz zraka i sa kopna.

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić je na terenu u Brčko distriktu, radi koordiniracije upotrebe resursa u ovom području naše države.

Nakon pucanja nasipa na Kopanici kod Orašja, Oružane snage BiH su svojim resursima angažirane od 18.05.2014. godine na saniranju nasipa i pomoći ugroženom stanovništvu na području Orašja i Brčkog. Helikopteri Oružanih snaga BiH su angažirani na prevoženju i instaliranju čeličnih konstrukcija, na koje se stavljaju vreće sa pijeskom, kako bi se sanirao puknuti nasip i zaustavilo izlijevanje rijeke Save u okolna naselja, koja su od jučer evakuirana.

Oružane snage BiH vrše evakuaciju stanovništva iz poplavljenih područja, zbrinjavanje životno ugroženog stanovništva te koriste sve raspoložive resurse u saniranju i osiguravanju nasipa i u drugim ugroženim područjima.

I dalje se vrši preusmjeravanje naših snaga iz unutrašnjosti prema najkritičnijim rejonima i lokacijama, a prioritet su Orašje, Šamac Bijeljina, Brčko, Maglaj, Žepče…

Najviši predstavanici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH su i danas na terenu. General major Anto Jeleč će danas izvršiti izviđanje terena s ciljem sagledavanja preusmjeravanja resursa na najkritičnije lokacije, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse brigadni general Senad Mašović je na sastanku sa ambasadorima zemalja akreditiranih u BiH čije su vlade iskazale želju za pomoć građanima BiH u cilju saniranja trenutnog stanja, zamjenik komandanta OK OS BiH brigadni general Sakib Forić je na terenu u Maglaju…

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA