Poplave i odbrana

Nasip na Kopanici kod Orašja prioritet

19.5.2014

Saniranje nasipa na Kopanici kod Orašja najkritičnija je lokacija na kojoj su djelovali helikopteri Oružanih snaga BiH u ponedjeljak 19. 05. 2014. godine.

Nakon što su prevozili i instalirali čelične konstrukcije na nasip koji je probila rijeka Sava, na taj dio nasipa se postavljaju balvani i vreće sa pijeskom kako bi zaustavilo izlijevanje rijeke Save u okolna naselja.

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić je lično prisustvovao ovim operacijama i izjavio je da “helilkopteri neće otići dok se nasip ne sanira”, te ohrabrio i pripadnike Oružanih snaga i stanovništvo Posavine za nastavak aktivnosti na saniranju posljedica.

Danas su pripadnici Oružanih snaga BiH pružale pomoć u evakuaciji stanovništva na više lokacija u 11 opština BiH, pri čemu je bilo angažovano 4 helikoptera, preko 1500 vojnih lica, veliki broj inžinjerijskih mašina, agregati, poljske kuhinje, cisterne.

Uporedo se radilo i na smještaju evakuisanih civila, tako da je u kasarnama u Dubravama, Zenici, Bijeljini i Doboju  smješteno oko 300 civila, a u kasarni u Semizovcu je pripremljen smještaj za 150 civila. Za sve njih je organiziran smještaj u čvrstim objektima, a vrši se i priprema i distribucija hrane i vode. Medicinsko osoblje Oružanih snaga zajedno sa medicinskim timovima lokalnih domova zdravlja konstatno brinu o zdravlju izbjeglih osoba među kojima je oko 30% djece.

Jedinice OS BiH su najviše bile angažovane u rejonima Bijeljine, Orašja, Šamca, Brčkog, Maglaja, Doboja i Žepča, a nastavak akcija na spašavanju ugroženog stanovništva se nastavlja. Svi naši pripadnici su svjesni situacije u kojoj se svi zajedno nalazimo i ulažu maksimum svojih napora za otklanjanje posljedica ove prirodne nesreće.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

6 FOTO GALERIJA