Poplave i odbrana

Helikopteri, inžinjerija, čamci, osoblje OS BiH u Posavini, sanacija terena u općinama gdje se voda povlači, potrebno žurno poduzeti mjere zaštite nakon povlačenja vode

21.5.2014

Borba sa poplavama u Posavini se nastavlja, a u općinama gdje se voda povlači radi se na sanaciji terena.

U pripremi je postavljanje pontonskih mostova u Žepču, Brčkom i Bijeljini, helikopterska akcija na zatvaranju probijenog nasipa na rijeci Savi na lokaciji Kopanice kod Orašja je u tijeku, a ABHO timovi Oružanih snaga na terenu pomažu u sanaciji terena nakon povlačenja vode.

Trenutačno su najugroženije općine Šamac, Domaljevac, Brčko, Orašje, a jedan dio pripadnika OS BiH je danas upućen u Odžak.

U poplavljenim područjima, kako onim koji su još uvijek pod vodom, tako i u onim gdje se voda povukla ili je u povlačenju, potrebno je da se žurno poduzmu sve mjere zaštite od posljedica po zdravlje ljudi usljed velikog broja uginulih životinja, fekalija i raznih vrsta otpada koje ostaje nakon povlačenja vode. U tom smislu sve nadležne civilne strukture trebaju da poduzmu adekvatne mjere i da bez odlaganja angažiraju sva rasploživa sredstva na uklanjanju svih vrsta opasnosti koje prijete zdravlju stanovništva koje se nalazi na ugroženim područjima, kao i angažiranom ljudstvu koje radi na spašavanju stanovništva.

Naši pripadnici su i jutros u rejonu Bijeljine, kao i u svim općinama na kojima smo do sada djelovali Maglaj, Doboj, Brčko, Šamac, Orašje, Brod, Sanski Most, Zenica, Tuzla, Semizovac, Prijedor, Žepče, Banja Luka…

Sve cisterne Oružanih snaga su na terenu, na raspolaganju je 8 helikoptera, direktno na terenu je 1500 vojnika, ne uzimajući u obzir one koji vrše utovar i istovar humanitarne pomoći, kao i one koji logistički pomažu pripadnike OS BiH na terenu.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA