Javne nabavke i tenderi

Obavještenje o poništenju postupka nabavke broj: 723-1-1-58-4-260/21, Roba klase IV – Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) – boje i lakovi, vodomaterijal, građevinski materijal itd, od 27.9.2021.

27.9.2021