Javne nabavke i tenderi

Obavještenje o nabavci broj: 723-1-1-269-3-266/21, Nabavka rezervnih dijelova za tertna vozila TAM i TATRU putem otvernog postupka primjenom ekonomski najpovoljnije ponude za potrebe MO i OS BiH za 2021.godinu, od 7.10.2021.

7.10.2021