Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: JN1 11-03-26-124-4/23, ugovaranje usluge hitne intervencije na popravci električnih instalacija i vanjske rasvjete u objektu MO BiH (objekat A001), od 13.07.2023.

18.7.2023