Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj JN1 11-03-26-163-5/23, nabavku usluge smještaja za članove inspekcijskog, pratećeg tima i pomoćnog osoblja za posmatrački let od strane Turske, Mađarske i Hrvatske u skladu sa Ugovorom „Otvoreno nebo“ od 14.07.2023.

18.7.2023