Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vanplansku nabavku usluge za izradu Glavnog projekta izgradnje nove transformatorske stanice 630k VA, 10(20)/0,4 kV u kasarni „Zaim Imamović“ Pazarić, broj: JN1 11-03-26-73-3/24 od 30.05.2024. godine

18.6.2024