Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga smještaja i ishrane na prostoru BiH za potrebe inspekcije od strane Republike Srbije u BiH u skladu sa Sporazumom o subregionalnoj kontroli naoružanja, broj: JN1 11-03-26-173-3/21 od 06.10.2021. godine

11.10.2021