Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, za nabavu usluga smještaja i ishrane za učesnike sastanka „Prijatelji Centra za obuku za operacije podrške miru“,, od strane poduzeća „MRKULIĆ COMPANY “ d.o.o. Sarajevo, broj: JN1 11-03-26-174-3/21, od 15.10.2021.

22.10.2021