Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravki i održavanja kombi vozila pod garancijom (IVECO) za potrebe MO i OS BiH u 2021. godini, broj: JN1 11-03-26-77-17/21, od 20.10.2021.

22.10.2021