Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluge čišćenja seperatora ulja i ekološko zbrinjavanje očišćenog otpada na vojnoj lokaciji - Stojkovići Novi Travnik, od strane poduzeća „DELTA PETROL “ d.o.o. Kakanj, broj: JN1 11-03-26-93-10/21, od 21.10.2021.

27.10.2021