Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju automobilske furde (sekundarnih sirovina) nastale rashodovanjem m/v OS BiH, broj: 11-16-4-591-36/21 od 21.12.2021. godine

5.1.2022