Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za hitne nabavke usluga čišćenja separatora otpadnih materija u centralnom skladištu MS klase III i zbrinjavanje otpadnih materija na lokaciji OS BiH kasarna „Stojkovići“ Novi Travnik, broj: 16-15-13-02-03-26-1046-7/23 od 12.04.2023.

19.4.2023