Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba, MS klase I (Kobasica šunka, pileća, halal i kobasica, fino usitnjena, barena, pileća hrenovka, halal), broj: 16-15-14-20-03-26-622-100/23 od 18.05.2023.

24.5.2023