Poziv za dostavljanje ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabavka u oblasti usluga medicinskih laboratorija - laboratorijski pregledi, redovni i vanredni za potrebe MO BiH i OS BiH u 2018. godini, broj: 11-03-26-854-3/18 od 16.03.2018. godine

20.3.2018