Poziv za dostavljanje ponuda

Ispravka Poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga po Aneksa II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama broj: 11-03-26-855-6/18, od 22.03.2018. godine, nabavka usluga u području zdravstva-zdravstveni pregledi

27.3.2018