Poziv za dostavljanje ponuda

Obavještenje ponuđačima broj: 11-03-26-855-9/18 od 05.04.2018. godine, Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga po Aneksa II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama - nabavka usluga u području zdravstva-zdravstveni pregledi

9.4.2018