Poziv za dostavljanje ponuda

Ured za razmatranje žalbi, Rješenje Žalba, Tenderska dokumentacija – Poziv za dostavu ponuda ugovornog organa Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, broj: 11-03-26-855-3/18 od 16.03.2018. godine

11.5.2018