Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu konačnih ponuda za predmet nabavke: „Dodatnih elektroinstalaterski radova i količina na lokaciji kasarna „Mato Lučić Maturica“ Kiseljak”, broj: 11-03-26-1159-4/18 od 18.05.2018. godine

25.5.2018