Poziv za dostavljanje ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Aneksa II Dio B. - nabavka usluga smještaja i ishrane u cilju preventivne zaštite mantalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije i relakscije pripadnika MO i OS BiH, broj: 11-03-26-1100-15/18 od 28.05.2018. godine

30.5.2018