Poziv za dostavljanje ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA Aneksa II. Dio B. Zakona o javnim nabavkama, broj: 11-03-26-1936-3/18, od 12.07.2018. godine, nabavka agencijskih usluga smještaja i ishrane za potrebe studenata PSOTC-a

20.7.2018