Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga Aneksa II dio C Zakona o javnim nabavkama – Nabavka usluga pripreme, snimanja i produkcija TV emisija, video priloga i TV spotova o MO i OS BiH

4.9.2018