Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda za nabavku usluge iz Aneksa II Dio B ZNJ: ugovaranje nabavke usluga školovanja i selektivnog letenja budućih pilota na nekom od univerziteta/fakulteta za potrebe Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (kod JRJN 80500000-9) za 2019. godinu, broj: 11-03-26-643-18/19

17.6.2019