Poziv za dostavljanje ponuda

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA, br. 11-03-26-1204-9/19 od 16.08.2019. za javnu nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B. – usluga preventivne zaštite mentalnog zdravlja i psiho-socijalne asistencije i relaksacije pripadnika MO i OS BiH, koji su tokom 2019. godine angažovani u operacijama podrške miru ili drugim aktivnostima u inostranstvu

22.8.2019