Poziv za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavu ponuda – nabavka usluga medicinskih laboratorija - laboratorijski pregledi redovni i vanredni za potrebe MO i OS BiH za 2019. godinu, broj: 11-03-26-1068-26/19 od 25.09.2019.

30.9.2019