Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda – nabavka usluga smještaja i ishrane u cilju preventivne zaštite mentalnog zdravlja i psiho-socijalne asistencije i relaksacije pripadnika MO i OS BiH, koji su tokom 2019. / 2020. Godine, angažovani u operacijama podrške miru ili drugim aktivnostima u inostranstvu, (šifra po JRJN:98300000-6).

6.7.2020