Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavu ponuda broj:11-03-26-1407-7/20 od 09.07.2020. Nabavka agencijskih usluga smještaja i ishrane za potrebe MO i OS BiH na prostoru BiH (šifra po JRJN:55100000-1 i 55520000-1)

10.7.2020